top of page
diva big1.png.jpg

OM OSS

About

Silje Cathrin er grunnlegger av Zibaro Basenjis. Jeg bor i Trondheim med 2 voksne døtre, 2 hunder og 1 hest.

Mitt første møte med Basenji var da jeg som 14 åring klarte å mase meg til å få en tricolor hannvalp ved navn Ridderens Mythos. Til daglig kalt Clutch.

Clutch ble senere Norsk Champion og far til 2 kull hos Azanias.

Jeg fikk i 2016 kjøpe Kingwanas Russian Roulette. En nydelig valp som vokste opp til en vakker dame, en vinnerhund, champion og et høyt elsket familiemedlem. Desverre kunne ikke hun inngå i våre avlsplaner grunnet en svak hd diagnose.

Sommeren 2021 ble Barkless Blond Vanilla Latte født i Sverige. Heldige som vi var fikk vi kjøpe Ellie, en nydelig tillitsfull og glad valp. Ellie har senere utviklet seg til en elskverdig og trivelig jente, hun har bestått sine helsetester og vært flink på utstilling. Med sitt gode og trivelige gemytt vil hun forhåpentligvis starte Zibaro Basenji sin oppdretthistorie.

Zibaro vil i fremtiden søke å  avle friske veltilpassede basenjier, med fokus på å fremme sunne individer med utpreget basenjipersonlighet. Vi har lagt ned mye arbeid i samarbeid med erfarne oppdrettere både nasjonalt og utenlandsk for å kartlegge  gemytt og helsehistorikk i genpoolen til basenjien.

Våre hunder er del av en aktiv hverdag. De er med å trener travhest, går i skog og mark men ligger gjerne en hel dag i sofaen også. Vi liker at hunder får bruke seg og legger til rette for at de får være aktive hunder samtidig som de er våre høyt elskede familiemedlemmer.

Silje Cathrin is the founder of Zibaro Basenjis. I live in Trondheim with 2 adult daughters, 2 dogs and 1 horse. My first meeting with a Basenji was at the age of 14 when I nagged until I got a tricolur male puppy named Ridderens Mythos. Daily called Clutch.

Clutch later became a Norwegian Champion and fathered 2 litters at Azanias.

In 2016 I got to buy Kingwanas Russian Roulette. A beautyful puppy that grew into a gorgeous lady, a winner dog, champion and loved familymember. Sadly she could not go into our breedingprogramme as she has a minor hip dysplacia. 

The summer of 2021 Barkless Blond Vanilla Latte was born in Sweden. Luckily we got to buy Ellie and import her to Norway. A beautiful, trusting and kind girl. With her nice show results and approved health tests, she will hopefully start Zibaro basenjis breeding history.

We will aspire to breed healthy well-adapted basenjis, with a focus on healthy individuals with the typical basenji characteristics. We have put a lot of work and effort - together with both Norwegian and foreign breeders, to map out health and temperament markers in the basenji genepool.

Our dogs is part of an active daily life - from joining the horses training, hiking and also enjoy being couchpotatoes. We let our dogs be active, and be dogs - whilst beeing our highly loved familymembers.

bottom of page